När genteknik går före kunskap

Publicerad

Hur kommer gentekniken att förändra oss? Den frågan ställer Torill Kornfeldt i boken Människan i provröret. Hon har tidigare skrivit om försöken att återskapa mammuten med hjälp av genteknik. Nu får vi följa författaren runt om i världen när hon får reda på att liknande tekniker redan används på människor, men inte för att återskapa, utan för att förändra. För att göra om oss.

Själv undrar jag om den nya tekniken gör framtiden mörk eller ljus. Samtidigt som kunskapen om genernas samspel är ytterst begränsad kan amatörforskare snart omforma vad en människa är i ett välutrustat garage. Det är en lek med elden.

Vad händer om modifierade barn utkräver ansvar? Vi kan aldrig få ett medgivande på förhand. Gensaxencrispr har redan använts för att modifiera befruktade ägg. Två barn har fötts, Lulu och Nana, vilket orsakade ett totalt fördömande från forskarvärlden. Den ansvarige forskaren dömdes till tre års fängelse. Att boken börjar med att redogöra för en naturkatastrof känns därför välmotiverat.

Människan i provröret. Reportage från genteknikens frontlinjer

Torill Kornfeldt
Natur & Kultur

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor