Här är insekten som smaskar i sig vårt plastavfall

En skalbaggslarv som verkar älska ”frigolit” väcker förhoppningar om att insekter kan bli ett vapen i kampen mot plastavfallet.

Publicerad

Skalbaggslarver mumsar expanderad polystyren, ”frigolit” i dagligt tal.
Image: Hyung Joon Cha (POSTECH)

Frigolit är ett av flera handelsnamn för expanderbar polystyren (EPS). Den används bland annat som isolerings- och förpackningsmaterial. Plasten är kemiskt stabil men mekaniskt skör vilket medför att den lätt smulas sönder och sprids med vinden till haven, som beräknas ta emot 5–13 miljoner ton plastskräp varje år.

Forskare från Sydkorea kan ha hittat ett sätt att bryta ned EPS på biologisk väg, så kallad biodegradering. Forskarna har visat att larven av skalbaggen Plesiophthalmus davidis verkar älska EPS. Den äter vanligtvis murket trä men forskarna har visat att larven kan leva av enbart EPS-plast.

Larvens mage innehåller sex sorters bakterier och en dem, som kallas Serratia, ökar kraftigt i antal när larven får äta EPS. Forskarna tolkar det som att denna bakterie har en central roll i nedbrytningen av plasten.

Det här är inte det första fyndet av plastätande insekter. Men Plesiophthalmus davidis är sannolikt den mest effektiva av dem. De nya rönen, som har publicerats i Applied and environmental microbiology, väcker förhoppningen om att insekter och deras magbakterier kan användas till biologisk nedbrytning, så kallad biodegradering, av EPS och andra plaster inom en snar framtid.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor