Varför är vi olyckliga?

Publicerad

Bild: Appendixfotografi

När Lisen var fem år dog hennes mamma i spanska sjukan. Pappan var frånvarande så Lisen blev föräldralös. Hon växte upp med släktingar, i relativ fattigdom, och i ett Sverige med betydligt fler prövningar än vi är vana vid i dag. Ändå levde hon ett långt och förhållandevis lyckligt liv. Lisens barnbarn blev psykiater, professor vid Karolinska institutet och nu debutförfattare. I boken Olyckliga i paradiset tar Christian Rück utgångspunkt från sin mormors livsresa och ställer sig frågan varför så många i dag tycks må så dåligt när vi jämfört med Lisen och hennes generation egentligen har det rätt bra.

Det är en elegant bok där författaren otvunget och personligt förklarar hur dagens moderna psykologi ser på psykisk sjukdom och psykisk ohälsa. Två begrepp som ofta blandas ihop. Sjukdom kan vara allvarlig och livshotande, medan ohälsa eller ett visst mått av lidande kan ses som en del av livet. Det är en biprodukt av att vi tänker, reflekterar och jämför, och en del som det är svårt och inte alltid önskvärt att fly från. Men med hjälp av det som psykologin i dag vet kan vi få verktyg för att bättre hantera tumultet inom oss, och då är Christian Rücks bok en utmärkt hjälp på vägen.

Olyckliga i paradiset. Varför mår vi dåligt när allt är så bra?

Christian Rück
Natur & Kultur

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor