Bakterierna – vår undergång?

Publicerad

Bild: Sigurd Fandango

Varje år dör 700 000 människor av antibiotikaresistenta bakterier. Enligt vissa prognoser kan siffran ha ökat till 10 miljoner år 2050.

Boken Bakteriekriget, av den norske författaren och journalisten Erik Martiniussen, är en 400 sidor lång redogörelse för alla de problem som bakterier orsakar, framför allt de antibiotikaresistenta varianterna. Författaren besöker forskare som försöker utveckla nya antibiotika och nya behandlingsformer. Vi får också möta personer som lever med resistenta bakterier i kroppen. De möts av misstro, okunskap, rädsla och utanförskap. Erik Martiniussen besöker djurfarmer där fodret och vattnet blandas med antibiotika, dels för att förebygga sjukdomar och dels för att öka produktionstakten – antibiotika används som tillväxthormoner. Det är en av förklaringarna till de växande problemen med resistenta bakterier. Även sjukvården bär skuld eftersom antibiotika har skrivits ut alltför lättvindigt.

Men hyllas den som hyllas bör. Boken bjuder också på läsning om bakterier som är helt livsviktiga för oss. Vi skulle till exempel inte överleva utan bakterierna som lever i vår matsmältningsapparat. Erik Martiniussen menar att vi måste sluta fred med bakterierna.

Bakteriekriget

Erik Martiniussen
Louise Bäckelin förlag

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor