Lär av naturen

5 frågor till Fredrik Moberg – biolog, miljökonsult och forskare på Stockholm resilience center vid Stockholms universitet.

Publicerad
Att studera naturen kan hjälpa oss att tänka utanför boxen, menar Fredrik Moberg.
Bild: Maria Rosenlöf

Genom att studera hur djur och växter fungerar och samverkar kan människor hitta lösningar på olika problem. Vi behöver naturen som läromästare mer än någonsin för att skapa ett hållbart samhälle, menar biologen Fredrik Moberg, författare till boken Den uppfnningsrika planeten.

1 | Din bok handlar om biomimikry. Vad är det?

 – Det är när vi efterliknar eller härmar naturen för att lösa problem. Idén kan hämtas från ett material, en mikroorganism, en växt, ett djur eller från ett helt ekosystem. Det kallas också biomimetik eller biomimik, men jag har valt begreppet biomimikry eftersom det lägger tonvikten på att innovationen också ska vara miljömässigt hållbar.

2 | Kan du ge några exempel?

 – På den pyttelilla nivån kan det vara att efterlikna de mikroskopiskt små strukturer som gör att smuts rinner av en lotusblommas blad, kardborrar fastnar i kläderna eller att hajen kan simma så snabbt och friktionsfritt. På lite större nivå kan knölvalens fenor inspirera till effektivare vindkraftverk och termitstackar till mer klimatsmart luftkonditionering. På systemnivå kan det vara industrier som verkar i ett slags symbios, där den enas avfall eller spillenergi blir den andras resurs. Hela tanken med cirkulär ekonomi är på sätt och vis inspirerad av att det väldigt sällan bildas något avfall i levande ekosystem.

3 | Vilka principer använder naturen för att lösa problem?

– Formen har alltid en funktion. Solen används nästan alltid som energikälla. Naturen kan också tillverka avancerade material av lokala råvaror på ett energieffektivt sätt. Ta spindeln som äter några flugor och tillverkar spindeltråd i sin bakkropp vid rumstemperatur och utan giftiga kemikalier. När vi människor tillverkar motsvarande starka material krävs i regel högt tryck, hög temperatur och ingredienser som ofta måste importeras från hela världen.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

4 | Just spindeltråd har forskare försökt tillverka under lång tid. Varför är det ibland svårt att härma naturen?

– Vi kanske inte kan göra exakt som spindeln men vi kan inspireras. Då kanske vi inte behöver gräva eller borra upp de sista fossila bränslena som varit en genväg till att få samma superkrafter som naturen.

– Det är häftigt att vi, som planetens smartaste art, fortfarande har saker att lära av naturen. Och för vissa saker krävs att vi utvecklar ny teknologi. 3D-skrivare gör det till exempel möjligt att härma strukturen i ett fågelben för att bygga lättare möbler eller flygplan.

5 | Har vi fjärmat oss från naturen och finns det i så fall någon fara i det?

– Ja, i vår högteknologiska och urbana värld verkar många ha glömt bort att vi fortfarande är beroende av naturen och inte klarar oss utan ett stabilt klimat och väl fungerande ekosystem. Pandemin har brutalt påmint oss om att vi är biologiska varelser och att när vi ruskar runt för mycket i de biologiska systemen så kan det leda till att virus sprids.

– Jag tror att vi skulle behöva återkoppla oss till naturen för verkligt hållbara lösningar. Sedan är det klart att biomimikry inte kan lösa alla våra problem, men det är en viktig pusselbit.

Den uppfinningsrika planeten: Biomimikry och naturens lösningar på vår tids utmaningar

Fredrik Moberg
Natur & Kultur

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor