Vänd ältandet till inre pepp

Publicerad

Bild: Jen Geer

Lev inte i nuet! Det är ett av många råd som går på tvärs mot gängse populärpsykologi i Ethan Kross bok Tjatter. Titeln syftar på den inre röst som ältar det som har hänt och oroar sig för det som komma skall. Författaren är grundare av Emotion & Self Control Laboratory vid University of Michigan, USA, och doktorerade under psykologen Walter Mischel.

Att Ethan Kross handletts av mannen bakom det klassiska marschmallowtestet har satt sin prägel på hans forskargärning. I marshmallowtestet förutsågs barns framtida framgång med hjälp av sötsaker som de fick fler av om de kunde vänta med att äta den första. Men precis som marshmallowtestet inte handlade om determinism utan syftade till att hitta strategier för att nå långsiktga mål, så ser Ethan Kross ältandet och oron som något vi kan vända till konstruktivt pepp och närvaro i våra liv.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Utifrån sin egen och andras psykologiska forskning delar Ethan Kross med sig av råd om hur du bäst skapar distans till ditt negativa tjatter utan att undvika eller förtränga, liksom varför det inte räcker att bara bekräfta en vän känslomässigt – ännu en populärpsykologisk myt som han sticker hål på. Den emotionellt viktiga bekräftelsen följs bäst av mer handfasta råd. Den inre rösten som tjattrar allt högre när vi försöker tysta den finns så klart för att det hjälper oss att reflektera över det som hänt och vilka utmaningar vi har framför oss. Det är därför som det slår fel att försöka leva i nuet genom att tysta tjattret.

Tjatter: Hur du övervinner oro och ältande

Ethan Kross
Natur & Kultur

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor