Avstå barn – för klimatets skull?

Publicerad

Bild: Jessica Segerberg

Att dra ner på flygandet och rösta på ett parti man tycker för en vettig klimatpolitik kan många tänka sig. Men att avstå från att skaffa barn i klimatets namn är svårare. I den här antologins avslutande essä borrar filosofen Timothy Campbell ner sig i argumenten kring den mest existentiella av klimatfrågor – och kommer fram till att svaret på frågan om att ”ha eller inte ha barn” inte är så enkelt.

Att det inte finns några enkla svar är det bestående intrycket efter att ha läst de nio texterna i Klimat och moral. Bland författarna finns någon statsvetare och någon konstvetare, annars dominerar filosoferna. Att ta ett filosofiskt perspektiv på klimatfrågan är välgörande. Det vässar tanken att fundera över med vilka argument vi förhåller oss till klimatet.

Boken har sin utgångspunkt i Institutet för framtidsstudiers satsning på ”klimatetik och framtida generationer” och tidsperpektivet är centralt: Vilken skuld har för de utsläpp vi redan orsakat och hur ska vi se på de konsekvenser som vårt agerande i dag får långt fram i tiden? Inte heller här finns självklara svar.

Även demokratins roll i klimatomställningen får en genomlysning, där Folke Tersman varnar för auktoritära och våldsamma strategier till förmån för en fördjupning av demokratin på ett globalt plan.

Klimat och moral: Nio tankar om hettan

Magnus Linton (red.)
Natur & Kultur

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor