Länders utsläpp ska övervakas från rymden

I dag ansvarar världens stater för att själva rapportera sina koldioxidutsläpp. Men från 2025 kommer en ny satellit att kartlägga utsläppen från rymden. Nu hoppas forskare på en global och oberoende standard för utsläppsberäkningar.

Publicerad

Bild: Illustration OHB

Världens länder är överens om att minska utsläppen av växthusgaser. Det framgår av Parisavtalet som slöts för sex år sedan. För att följa framstegen rapporterar de enskilda staterna in sina årliga utsläpp till FN:s klimatkonvention UNFCCC. Problemet är att ländernas utsläppsuppskattningar varierar, exempelvis beroende på datakvalitet samt vilka processer som tagits i beaktande.

I två års tid har en forskargrupp undersökt möjligheterna att verifiera varje lands utsläppsdata från rymden med hjälp av en ny satellit. Redan i dag går det till viss del att mäta koldioxid från rymden, men den nya satelliten kommer att mäta med större noggrannhet.

Ett oberoende kontrollsystem

I en ny studie slår forskargruppen fast att data från satelliten kommer att möjliggöra en oberoende kontroll av ländernas utsläpp. Därmed finns också förutsättningar för en global standard för utsläppsberäkningar. Studien är publicerad i tidskriften Environmental Research Letters.

– Satelliten har en hög upplösning på två gånger två kilometer. Vi skulle tekniskt sett kunna mäta utsläppen från alla megastäder, säger Marko Scholze, naturgeografiforskare vid Lunds universitet, som är medförfattare till studien.

Satelliten har utvecklats av EU:s jordövervakningsprogram Copernicus. Den har fått namnet CO2M (Copernicus Anthropogenic Carbon Dioxide Monitoring) och är en av flera satelliter som ska skickas ut i rymden från år 2025 och framåt.

Marko Scholze forskar i naturgeografi vid Lunds universitet.

Har minskat felkällorna

Koncentrationen av koldioxid i atmosfären ligger i dag på cirka 410 ppm. Den nya satelliten beräknas mäta med en felmarginal mellan 0,1 och 0,7 ppm.

– Det är förstås väldigt lite. Det känns riktigt bra att vi har ett system som kommer att kunna bidra med oberoende information om ländernas koldioxidutsläpp. Vi hoppas att det blir en viktig pusselbit för att följa upp ländernas åtaganden i Parisavtalet, säger Marko Scholze.

Vissa områden är svårare att övervaka än andra av tekniska skäl. Stora mängder aerosoler i luften stör beräkningarna. Det påverkar främst förorenade områden som exempelvis Indien, Kina och sydöstra Asien. Här finns också några av världens största utsläppsländer.

– Men den nya satelliten är utrustad med ett system som mäter aerosoler. Då kan man separera dem från koldioxiden och rätta till problemet direkt. Dagens satelliter kan inte göra det, säger Marko Scholze.

Ser skillnad på koldioxiden från fossila utsläpp

Med den nya tekniken hoppas forskarna också på att kunna skilja på koldioxiden från fossila utsläpp, som skapas av människan, samt naturliga utsläpp och upptag från växternas fotosyntes.

CO2M-satelliten ska skickas upp i rymden år 2025. Därefter väntar ett par testmånader innan den levererar sina första skarpa data.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor