Rätt koldioxidskatt kan minska utsläpp

Publicerad

Den svenska koldioxidskatten infördes 1991. I dag beskattas omkring en femtedel av alla koldioxidutsläpp i världen.
Bild: Getty Images

Koldioxidskatt kan minska företagens utsläpp. Men det gäller att den utformas på rätt sätt, visar en analys av 30 år med svensk koldioxidskatt. Gustav Martinsson, docent i finansiell ekonomi på Kungliga Tekniska högskolan är en av författarna.

1 | Skatt på koldioxid förs fram som lösningen på klimatkrisen, ändå beskattas i dag bara drygt en femtedel av världens koldioxidutsläpp. Varför är det så?

– Det är elefanten i rummet. Alla vet att det behövs ett pris på kol. Men det verkar ha fastnat i att alla är livrädda för kostnadsökningar. Om ett land lägger en extra kostnad på företagen, då kan andra länder få ett övertag och produktionen flytta dit.

2 | Hur ska en koldioxidskatt utformas för att få största möjliga effekt på utsläppen?

– Den ska fokusera på marginalpriset, det vill säga priset på nästa kilo utsläppt koldioxid. Då påverkar den företagens beteende.

3 | Hur stor är denna påverkan?

– Vår studie av svenska tillverkande företag under perioden 1990 till 2015 visar att om marginalskattesatsen för att släppa ut ett kilo koldioxid höjs med 1 procent så minskar koldioxidintensiteten, det vill säga mängden utsläpp per omsatt krona, med 3,4 procent.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

4 | Med facit i hand, kunde den svenska koldioxidskatten ha utformats annorlunda?

– Ja, den borde ha fokuserat på marginalpriset. Istället har den periodvis haft ett tak eller en begränsning. Det innebär att kostnaderna för att släppa ut mer när begränsningen eller taket nåtts blir låga eller noll. Då får man det sämsta av två världar: Höga kostnader och ett långt omställningstryck. Men i dag finns inget sådant tak och många tillverkande företag ingår i EU:s handel med utsläppsrätter.

Hela rapporten ”Hur påverkas företags utsläpp av ett pris på koldioxid?” hittar du här.

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 nummer om året och dagliga nyheter på webben med vetenskapligt grundad kunskap.

Beställ idag
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor