”Alla beslut som fattas måste påverka miljön positivt”

Med sin bok Ett dolt universum vill Alexandre Antonelli förklara värdet av biologisk mångfald och ge konkreta råd om vad vi kan göra som individer och som samhälle. F&F ställer fyra frågor till honom.

Publicerad

Bild: Nina Rønsted

1. Varför skrev du boken?

– Många ställde olika grundläggande frågor till mig: Vad betyder biologisk mångfald? Vad kan man göra? Alla kapitel är svar på frågor som jag har fått genom åren, där allmänheten varit nyfiken på att förstå mer om biologisk mångfald. Boken kom till för att täcka ett behov, men även för att jag tyckt att det är viktigt att lyfta fram biologisk mångfald mer i debatten.

2. Hur förhåller sig biologisk mångfald till klimatfrågan?

– Jag tycker inte att de ska blandas ihop. Det är två olika kriser, men de har många skärningspunkter. Till exempel är matproduktionen det största hotet mot biologisk mångfald, i och med landarealer som används och förstör livsmiljöer. Samtidigt är matproduktionen associerad med 37 procent av alla koldioxidutsläpp.

– Klimatförändringar är för närvarande den tredje största orsaken till att arter hotas. Men det här kommer att öka. Framöver blir inte hotet bara att skyddade områden försvinner i sig, utan att klimatförändringarna kommer att påverka arterna som finns inuti dem. Till exempel kan vissa invasiva arter få lättare att etablera sig när det blir varmare. Arter som har förekommit enstaka gånger i ett område men inte kunnat övervintra, kan nu göra det. Vissa växtsjukdomar och andra angrepp som inte varit problematiska tidigare kanske blir det nu.

3. Vad kan jag göra som privatperson?

– Ska man börja någonstans så är det att minska på konsumtionen av rött kött. Framför allt importerat kött är den vara som har störst miljöpåverkan. Ska du äta kött så bör du äta miljömärkt svenskt kött. Det är bättre, även om det finns en ganska stor klimatpåverkan med metan­gas. Det finns vissa naturbetesmarker och ängsmarker i Sverige där det finns hotade arter som gynnas av bete.

– Ett av de största problemen i Sverige är att öppna naturtyper växer igen. Det finns insekter, växter och andra arter som behöver den här öppna miljön som funnits innan människans ankomst, tack vare andra stora däggdjur, men där man nu be­höver bete.

4. Vilken är den viktigaste åtgärden på ett samhällsplan?

– Det finns inte en enda lösning, utan alla beslut som fattas måste påverka miljön positivt. Om ett beslut går emot detta ska det inte fattas. På kommun­nivå finns mycket möjlig­heter, från våra trädgårdar till skolgårdar, väg­rondeller och andra ytor, där man kan återskapa livskraftiga miljöer för pollina­törer och växtarter.

Ett dolt universum

Alexandre Antonelli
Natur & Kultur

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor