Både vänsterhänt och vänsterfotad?

Är en vänsterhänt person också vänsterfotad, det vill säga föredrar att till exempel sparka boll med vänster fot? /Lars Nordgren

Publicerad

Bland fotbollsspelare är det vanligare att kunna sparka lika bra med vänster och höger fot.
Bild: Getty images

Svar Louise Rönnqvist, professor i psykologi, Umeå universitet

Cirka 10 procent av alla vuxna uppger sig vara vänsterhänta. Forskare som studerat samband mellan fot- och handdominans har funnit att runt 60 procent av vänsterhänta även har en vänstersidig fotdominans. Bland höger­hänta vuxna är det däremot cirka 85 procent som är högerfotade och bara runt 3–5 procent som har en dominant vänsterfot. Sambandet mellan att vara högerhänt och högerfotad är alltså betydligt starkare än mellan att vara vänsterhänt och vänsterfotad.

Hos barn syns inte ett lika tydligt samband mellan hand- och fotdominans som hos vuxna. Det tyder på att sidodominansen utvecklas i samverkan mellan genetiska faktorer och miljö.

Fråga en forskare

Har du en fråga till en forskare? Mejla fraga@fof.se

En liten andel vuxna uppvisar ingen tydlig fotdominans. Denna andel är något högre bland män än kvinnor. Enligt några studier på fotbollsspelare är andelen utan tydlig fotpreferens fler bland dessa än i befolkningen i stort, vilket skulle kunna förklaras med att de under lång tid har tränat mycket precision och styrka med bägge fötterna/benen. Men det kan också vara så att de redan från början saknat tydlig preferens och att detta varit en fördel för dem som fotbollsspelare. Det finns få longitudinella studier gällande fotpreferens och effekten av träning, varför tolkningen av dessa resultat får göras med viss försiktighet.

Alla är inte lika benägna att föredra samma hand eller fot i alla lägen och dominansen kan därför vara mer eller mindre stark. Högerhänta som är höger­fotade har generellt en något starkare sidodominans än vänsterhänta som är vänsterfotade.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor