Granen kan försvinna i söder

Världens skogar kan drabbas hårt av ett framtida klimat. Men vad är det som får träden att dö?

Publicerad

Forskarna räknar med att gran kommer att flytta längre norrut i Sverige och ersättas av lövträd.
Bild: Getty images

Bränder, torka och insektsangrepp. Det är bara några hot som väntar världens skogar när klimatet successivt blir varmare. Nu har ett internationellt forskarlag för första gången analyserat dessa riskfaktorer och pekat ut vilka av världens skogar som väntas bli extra utsatta fram till år 2100.

Studien, som är publicerad i Science, bygger på stora mängder data från bland annat satelliter, inventeringar och klimat- och vegetationsmodeller. Informationen har sedan analyserats med hjälp av artificiell intelligens och maskininlärning.

Osäker klimatpåverkan

Skogar i Kanada, Ryssland och de torraste delarna av Afrika väntas drabbas extra hårt.

– Men det som stack ut när vi jämförde alla de här källorna mot varandra för att identifiera mönster, var att det ofta saknades en entydig bild. Trots att vi vet rätt mycket om skogen och hur den fungerar vet vi fortfarande inte exakt hur den kommer att påverkas av klimatförändringarna, säger Thomas Pugh, naturgeografiforskare vid Lunds universitet och medförfattare till studien.

Ständig anpassning

Forskarna räknar med att de flesta skogar kommer att anpassa sig, men på kuppen kan de komma att se annorlunda ut.

– Att den befintliga skogen ändras till något annat kan ses som en dålig sak. Man kan också se det som att den nya skogen är bättre anpassad för regionens nya klimat, säger Thomas Pugh.

Thomas Pugh, naturgeografi-forskare vid Lunds universitet

I Sverige räknar man till exempel med att granen kommer att flytta sig längre norrut och ersättas av lövträd.

Med det finns ingen garanti för att de framtida skogarna kommer att lagra lika mycket koldioxid och rymma lika mycket biologisk mångfald som i dag.

Varför dör träden?

I ett nytt forskningsprojekt ska Thomas Pugh och hans kollegor studera vilka träd som dör här och nu. Fortfarande saknas detaljkunskap om huruvida dödligheten ökar för träd av en viss storlek i ett visst klimat, något som på sikt kan bidra till en bättre förståelse av skogarnas möjligheter att klara sig i en varmare värld.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 nummer om året och dagliga nyheter på webben med vetenskapligt grundad kunskap.

Beställ idag
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor