Kan miljön styra mutationer?

Är mutationer helt slumpmässiga eller kan de påverkas av yttre miljö under många generationer – till exempel anpassningen av människors hudfärg i olika klimat eller utvecklingen av människans förmåga att kasta jämfört med andra primater? /Per

Publicerad

Mutationer som gör huden ljus innebär en nackdel för den som inte lever i en mycket solfattig miljö.
Bild: Getty images

Svar av Anna Qvarnström, professor i zooekologi vid Uppsala universitet

Mutationer är slumpmässiga, bestående föränd­ringar i arvsmassan som uppstår när kopieringen av dna, som arvsmassan är uppbyggd av, går fel under cell­delningen. De resulterande nya genetiska varianterna har ofta en negativ effekt på individen. Yttre faktorer kan påverka sannolikheten för att mutationer uppstår, genom till exempel exponering för skadliga kemikalier eller strålning som kan öka risken för genetiska förändringar. Hur kan då slumpmässiga fel i dna-sekvensen bidra till att en population eller en art anpassar sig bättre till den miljö som de lever i? Här spelar det naturliga urvalet en nyckel­roll.

Fråga en forskare

Har du en fråga till en forskare? Mejla fraga@fof.se

Det naturliga urvalet sker genom att vissa individer har egenskaper som ger dem högre sannolikhet att överleva och/eller få avkommor än andra. Mutationer som ger upphov till egenskaper som gör att individer har sämre chanser att överleva eller fortplanta sig sållas bort i det naturliga urvalet, men mutationer med positiva effekter förs vidare in i kommande generationer och blir vanligare i populationen. Människans hudfärg bestäms av dna-sekvenser som påverkar vårt pigment. Mutationer som gör huden ljus innebär en nackdel om individen inte lever i en mycket solfattig miljö, eftersom eumelanin, som gör huden mörk, ger bättre skydd mot solens skadliga UV-strålning.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor