Datorer till mellanstadieelever gav blygsam effekt

Högstadieelever som får en egen dator presterar inte bättre i skolan, enligt en svensk studie från 2019. Nu visar en ny rapport på snarlika resultat för mellanstadieelever.

Text Oskar Alex
Publicerad
En egen skoldator hade i princip ingen påverkan på elevernas skolprestationer. De blev heller varken nöjdare eller mer motiverade – däremot användes datorer flitigare i undervisningen.

Rapporten omfattar drygt 50 000 elever i årskurs 4 till 6 från 270 skolor. Under perioden 2009 till 2020 fick en del av eleverna varsin dator (eller surfplatta), vilket kallas för en 1:1-satsning, eller ”en elev, en dator”. Enligt Skolverket har andelen mellanstadieelever som fått en dator eller surfplatta från skolan ökat från 16 till 49 procent mellan åren 2012 och 2018.

I rapporten som publiceras av Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, presterade elever ungefär lika bra på de nationella proven oavsett om de fått en egen dator eller inte.

Ett undantag är elever med högutbildade föräldrar. Dessa elever presterade något bättre på proven i svenska och engelska om de fick en egen skoldator.

Hur en skoldator påverkade elever till föräldrar med enbart gymnasieutbildning är oklart då dessa analyser gav för osäkra resultat. Sannolikt behövs fler studier med ännu fler skolor för att få tydligare svar.

I skolor där elever fick en egen dator användes datorer mer i undervisningen, men främst för att söka information och skriva texter – precis som i skolor med stationära datorer, enligt enkätsvar från elever och intervjuer med skolpersonal.

Elever som fick en dator var även lika nöjda och motiverade, jämfört med de som inte fick någon.

Bekräftar tidigare forskning

Rapporten bekräftar resultaten från en tidigare IFAU-studie med högstadieelever, som visade att 1:1-satsningar inte förbättrade skolresultaten.

I stället presterade elever from socioekonomiskt svagare områden sämre i matematik om de fick en egen dator. De hade även lägre sannolikhet att gå vidare till gymnasiet.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Caroline Hall forskar vid IFAU, och är en av författarna bakom båda studierna.

– Att jämföra i vilken utsträckning skolor använder datorer ger bara en övergripande bild. I framtiden vore det intressant att mer i detalj studera betydelsen av hur datorerna faktiskt används i undervisningen, säger hon.

Här går rapporten om 1:1-satsningar och mellanstadieelever att läsa i sin helhet.

Text Oskar Alex
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor