Ensamhet ökar risken för tidig död

Lugn och ro i all ära, men en ny amerikansk metastudie visar att brist på sällskap kan förkorta livslängden.

Publicerad

Risken att dö i förtid ökar med 32 procent om en person är socialt isolerad. För den som upplever sig ensam, oberoende av faktiska omständigheter, ökar risken med 26 procent. Det visar en omfattande forskningsöversikt vid Brigham Young University. Forskarna har gått igenom 70 stycken hälsostudier som innehåller parametrarna dödlighet, ensamhet och social isolering. Studierna omfattar sammanlagt över 3 000 000 deltagare. Sambandet som forskarna har hittat är oberoende av socioekonomisk status, ålder, och könstillhörighet, och det är starkare för personer under 65, trots att de generellt är friskare och mindre ensamma. Studien har publicerats i Perspectives on Psychological Science. 

 

 

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor