Färre brott när unga ratar planlöst utehäng

Under senare årtionden har ungdomsbrottsligheten minskat i Sverige. Nu visar forskare från Malmö universitet att trenden kan bottna i att ungdomar inte vistas lika mycket i riskfyllda miljöer.

Text Oskar Alex
Publicerad
Studien avhandlar främst den "traditionella" ungdomsbrottsligheten, inte grövre brott kopplade till gängkriminalitet som exempelvis dödligt våld med skjutvapen.
Bild: Getty Images

Studien bygger på drygt 50 000 niondeklassare som svarade på enkäter från Brottsförebyggande rådet under åren 1999 till 2017. Tidigare forskning tyder på att ungdomsbrottsligheten har minskat under den perioden, både i Sverige och internationellt.

Enkäterna var nationellt representativa och tog upp ungdomarnas egen brottslighet, i vilken utsträckning de drack alkohol, samt hur bra koll deras föräldrar hade på dem. Inte minst berättade ungdomarna om hur  och i vilka miljöer de umgicks med sina kompisar.

Brotten i fråga gällde allt från skadegörelse till stöld och misshandel.

Faktorn med starkast koppling till minskad brottslighet var att ungdomar i dag ägnar sig mindre åt ostrukturerat umgänge i riskfyllda miljöer – till exempel att kvällstid driva runt på stan.

– Vi visste sedan tidigare att brottsligheten har minskat, men att kunna förstå trenden är en annan sak. Att vi hittade ett sådant starkt samband till förändringar i umgängesaktiviteter känns väldigt spännande, säger Robert Svensson, professor vid kriminologiska institutionen, Malmö Universitet, och en av studiens författare.

Hänger på nätet 

Robert Svensson
Bild: Malmö universitet

Då ungdomar hänger mindre ute på kvällarna kan man undra vad de gör i stället. Frågan får inget svar i den nya studien, men en förklaring kan vara att ungdomar i dag umgås mer på nätet, säger Robert Svensson.

Det väcker i sin tur frågor om ungdomsbrotten verkligen har minskat totalt sett, eller om brottsligheten i stället kommer till uttryck i exempelvis hot, trakasserier och bedrägerier i den digitala världen.

– I dag vet vi inte till vilken utsträckning brott ”flyttats över” på det sättet, och det är område som behöver mer forskning. Inom kriminologin vet vi generellt väldigt lite om ungdomars relationer och vanor på nätet i förhållande till brottslighet, vilket vore en annan intressant tråd att dra i.

Föräldrar har bättre koll på ungdomarna

Även andra faktorer kunde kopplas till den minskade brottsligheten, men inte lika starkt – till exempel att ungdomar dricker mindre alkohol i dag och har en mer negativ inställning till brottslighet. Studien visade även att föräldrar numer har bättre koll på sina barn, baserat på vad ungdomarna själva svarade i enkäterna.

– Till stor del är det den tekniska utvecklingen som har gett föräldrar möjligheten till större insyn i barnens liv. Ett exempel är mobiltelefoner, som görs att barnen kan nås när de är ute.

Även om forskarna kan se att trenden med minskad brottslighet hänger ihop med dessa faktorer kan de inte dra några slutsatser om huruvida det ena har orsakat det andra – bara att där finns en koppling.

En annan viktig brasklapp är att studien främst berör brott utanför gängkriminalitetens värld, säger Robert Svensson.

– De grövre brotten som exempelvis dödligt våld med skjutvapen är få i jämförelse med den mer traditionella ungdomsbrottsligheten, vilket är det som tas upp i vår studie.

Studien är publicerad i tidskriften Criminology, och genomfördes tillsammans med Dietrich Oberwittler vid Max Planck Institutet i Tyskland.

Text Oskar Alex
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor