Annons
Blandskog

När skogen består av flera olika trädarter ökar antalet ekosystemtjänster dramatiskt, jämfört med monokulturer.

Bild: 
istockphoto

Forskare varnar för artfattigt skogsbruk

Blandskog ger fler ekosystemtjänster än artfattiga barrskogar, enligt en ny studie. 

Författare: 

Publicerad:

2013-01-17

Virkesproduktion, vattenrening och koldioxidfixering är några exempel på de ekosystemtjänster som utförs av våra skogar. Ett internationellt forskarteam med svenska deltagare har nu kunnat visa att olika trädarter utför olika ekosystemtjänster. I princip innebär det att ju flera trädarter skogen innehåller, desto fler ekosystemtjänster kan den utföra.

Riksinventeringen av skog (RIS) är en rikstäckande inventering av skog och mark i Sverige. Forskarna använde RIS för att beräkna skogens artsammansättning i drygt 1 000 provytor. Sedan beräknade forskarna den mängd ekosystemtjänster som producerades i provytorna – bland annat virkesproduktion, ätliga bär, födoväxter för vilt och mängden kol som bands i jorden.

Studien visade tydligt att antalet ekosystemtjänster ökar med antalet trädarter. Dessutom ökar produktiviteten med antalet trädarter. En skog som innehåller fem trädarter producerar 50 procent mer biomassa än skog med bara en trädart.

När det gäller enskilda trädarter fann forskarna att bärproduktionen ökar med mängden tall och att skogens tillväxthastighet är kopplad till granmängden. Björk är en viktig förutsättning för skogens kolupptag. Ingen trädart klarar av att utföra alla ekosystemtjänster som forskarna undersökte.

Forskarna bakom studien varnar för att skogsbrukets monokulturer med enbart tall eller gran kan medföra att viktiga ekosystemtjänster försvinner. Endast 7,5 procent av den produktiva skogsmarken i Sverige är blandskog.

Studien är publicerad i Nature communications.

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

1

Dela artikeln:

TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR NYFIKEN PÅ ALLVAR
10 nummer 779 kr
2 nummer 99 kr
Du vet väl att du kan läsa Forskning & Framsteg i din läsplatta? Ladda ned appen från App Store eller Google Play. (Läsplatteutgåvan ingår i alla prenumerationer.)

Kommentarer

Observera att SLU själva tisdag 22/1 gick ut och korrigerade den här studiens uppgift om att vi bara har 7,5% blandskog. Enligt Riksskogstaxeringens definition har vi 27%. Se vidare http://www.slu.se/sv/om-slu/fristaende-sidor/aktuellt/alla-nyheter/2013/...

För den som är intresserad har jag gjort en blogginlägg om den här studien, se http://blogg.lrf.se/marianne-eriksson/kejsarens-nya-blandskog/

http://blogg.lrf.se/marianne-eriksson/kejsarens-nya-blandskog/

Lägg till kommentar