Annons

Frågespel om partnern ska stärka nyblivna föräldrar

Vem byter blöjor oftast? När bör sexlivet komma igång efter förlossningen? Det är några av frågorna i ett nytt spel utvecklat av forskare för att ge nyblivna föräldrar en bättre relation.

Annons

Publicerad:

2021-12-13

Varsin smartphone är allt som krävs för att prova det nya frågespelet Samspel, utvecklat av forskare vid Högskolan i Skövde och baserad på den danska motsvarigheten Samspil, framtagen av Region Midtjylland.

Spelet ingår i ett forskningsprojekt med målet att göra nyblivna föräldrar bättre på att kommunicera med varandra och få en bättre relation. Föräldrarna svarar på en rad personliga frågor, gissar vad partnern svarar och går igenom svaren tillsammans.

– Det skapar en dialog mellan föräldrarna. Genom att prata om sina svar delar de minnen från sin relation. Både gemensamma, men även egna minnen som de får sätta ord på inför den andra, säger Caroline Bäckström, barnmorska och docent i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa vid Högskolan i Skövde och en av dem som driver projektet.

Tar upp allt från sexliv till blöjbyte

Frågorna handlar om allt från vad man först lade märke hos till sin partner, till när man kände sig särskilt stolthet över partnern i dennes föräldraroll. Men även när sexlivet bör komma igång efter förlossningen och, inte minst, vem som oftast byter blöjor.

Nästa steg är att forska på appen och se om den fungerar som forskarna har tänkt sig. De ska bland annat göra kvalitativa intervjuer med föräldrar, barnmorskor, BVC-sköterskor och familjestödjare, och se om appen gör föräldrar nöjdare med sin relation.

De personliga frågorna varvas med rena faktafrågor, till exempel om medelåldern för att bli förälder i Sverige och vilken ålder barn bör ha uppnått innan de börjar smaka annat mat än bröstmjölk eller ersättning.

En svaghet är att facit på faktafrågorna presenteras utan källhänvisning. De som spelar får alltså inte veta varifrån informationen kommer.

Caroline Bäckström säger att många frågor bygger på data från SCB, Livsmedelsverket och Försäkringskassan, medan andra faktafrågor är kvar från den danska ursprungsversionen av appen. Hon går i god för att informationen stämmer, och säger att källhänvisning kan komma att läggas till i framtiden.

 – Vi vill poängtera att Samspel ingår i ett pågående forskningsprojekt och bör ses som ett "work in progress". Men visst kan det ses som en begränsning att källhänvisning inte anges i appen, den funktionen fanns inte i den version vi har tagit över från Danmark. 

Skattad hälsa – ett missbrukat redskap?

Ett av psykiatrins mest kraftfulla verktyg är så oansenligt att det lätt glöms bort.

2021-03-04

Vanligt med bråk om barnbarnens uppfostran

barn gör grimas

Mor- och farföräldrar håller inte alltid med sina barn om hur barnbarnen ska uppfostras.

2020-08-21

Första barnet hämmar mammans karriär

kvinna pysslar om sjukt 5-årigt barn i sängen

Efter att kvinnor blivit mammor har de mer sällan en nyckelposition med hög lön på jobbet, medan pappans karriär klar

2020-07-01

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.