Fysisk aktivitet ökar självkänslan

Ett halvår av regelbunden fysisk träning bland gymnasieflickor ger goda hälsoeffekter, som dessutom håller i sig långt efteråt.
Publicerad

Ett experiment i en invandrartät förort till Stockholm visade att tidigare inaktiva flickor fick betydligt bättre hälsa och fysisk självkänsla av att träna en gång i veckan. Resultatet jämfördes med en kontrollgrupp, och det visade sig att hälsa, syreupptagningsförmåga och självkänsla ökade signifikant jämfört med kontrollgruppen.
Dessutom visade det sig att resultaten kvarstod ett år efter experimentet, då forskarna från Mittuniversitetet gjorde en uppföljande utvärdering.
– En viktig förutsättning för att aktivera den här gruppen är att träningen är avgiftsfri eller kostar så lite som möjligt, säger Marie Alricsson, professor vid Mittuniversitetet. Då får de förutsättningar att behålla en god hälsa upp i vuxenlivet.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor