Gärna vindkraft – men inte för nära

En majoritet av svenskarna vill satsa mer på vindkraft, men de senaste åren har stödet minskat. Och om snurrorna står nära hemmet är fler negativa än positiva, visar en ny undersökning från Göteborgs universitet.

Publicerad

En övervikt av de tillfrågade svenskarna, 40 procent, är negativa till vindkraft nära boendet jämfört med 33 procent som är positiva. Det är en stor förändring jämfört med 2016 då 40 procent var positiva och 28 var negativa.
Bild: Getty images

En majoritet, 58 procent, vill satsa mer på vindkraft än i dag. Det visar en ny undersökning från SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Vindkraften kommer därmed på tredje plats efter sol- och vattenkraft för de energislag som svenskarna vill satsa mer på.

Men även om vindkraft fortfarande är populärt har stödet minskat de senaste två åren. Jämfört med perioden 1999 till 2009 är minskningen ännu större. En förklaring är att vindkraften nu byggs ut kraftigt. Från 1999 till i dag har antalet vindkraftverk vuxit från knappt 500 till omkring 5 000.

– Det handlar nog inte i första hand om att synen på vindkraften i sig blivit markant mer negativ, utan snarare att man anser att det har byggts tillräckligt redan, säger Erik Jönsson, biträdande forskare vid Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet och studiens författare.

Nära bostaden, nej tack

Detta blir särskilt tydligt när svenskarna får frågan om sin inställning till vindkraft nära bostaden. För första gången är fler negativa än positiva till vindkraft i närområdet. Personer som bor på landsbygden och i vindkrafttäta kommuner är mer negativa visar de nya siffrorna.

Detta tror Erik Jönsson kan vara en bidragande faktor till att kommunerna ofta utnyttjar sitt veto och stoppar planerade vindkraftverk.

Det finns även tydliga politiska skillnader i frågan om vindkraft. Bland de som står till vänster vill 80 procent satsa mer på vindkraft. Motsvarande siffra för personer till höger är 42 procent.

Dubblat elbehov till år 2045

I elektrifieringsstrategin, som presenterades tidigare i år, räknar regeringen med att elbehovet kan komma att dubblas till 2045. Den nya elen ska framför allt komma från vindkraft, som är det energislag som växer snabbast i Sverige.

Hittills har nästan all vindkraft byggts på land men snart kan allt fler vindkraftverk komma att byggas även till havs. För första gången har SOM-insitutet därför även frågat specifikt vad svenskar tycker om havsbaserad vindkraft. Svaren visar att 60 procent tycker att det vore ”mycket” eller ”ganska” bra att bygga mer havsbaserad vindkraft.

Mest positiva är yngre, högutbildade i storstäderna som står till vänster i politiken. Det finns också ett samband med åsikt om kärnkraft – de som anser att kärnkraften bör avvecklas är mer positiva till havsbaserad vindkraft än de som vill fortsätta att använda kärnkraft.

F&F Evenemang:

En kväll om livet efter digitaliseringen

En tankeväckande och lärorik kväll med teknikhistorikern Nina Wormbs, sociologen Malin Åkerström, filosofen Hans Ruin och litteraturvetaren Jesper Olsson. 25 januari på Playhouse Teater i Stockholm.

Läs mer och boka

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 nummer om året och dagliga nyheter på webben med vetenskapligt grundad kunskap.

Beställ idag
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor