Mer blåst och vindkraft i världen

Vindarna viner starkare kring jorden sedan 2010. Vindhastigheten ökar globalt och det ger mer energi att fånga upp i vindkraftverk. Det visar en ny studie som publicerats i Nature Climate Change.

Publicerad
Förstärkta vindar ger bättre förutsättningar för vindkraft.
Bild: Getty Images

Sedan 1980-talet har vindarnas hastighet minskat på land. Förklaringen är att den globala uppvärmningen minskar temperaturskillnader som driver vindarna. Samtidigt har skogar och städer vuxit, vilket ger vindarna motstånd. Men från 2010 syns ett trendbrott: Den genomsnittliga vindstyrkan börjar öka istället för att fortsätta minska, enligt Deliang Chen, professor i fysikalisk meteorologi vid Göteborgs universitet och en av forskarna bakom studien som publicerats i Nature Climate Change.

Vinden förstärks förmodligen av förändringar i storskaliga vädersystem över haven, som exempelvis den Nordatlantiska oscillationen. Exakt vad som styr och hur vinden kommer att utvecklas framöver är svårt att säga, men de ökande vindarna ger världen större potential för vindkraft. För USA:s del har de ökat den möjliga vindkraften med omkring 17 procent för 2010–2017, enligt studien. Hälften av den verkliga ökning som skett av vindkraften i USA under perioden beror på de förstärkta vindarna.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor