Elektroniska valutor hotar klimatmålet

Publicerad
Bitcoin är en digital valuta som inte kräver någon centralbank. Säkerheten och sekretessen upprätthålls med hjälp av kryptografi, därav namnet: kryptovaluta.
Bild: istock

Tekniken bakom de nya kryptovalutorna som bitcoin är så energikrävande att en storskalig satsning skulle öka den globala uppvärmningen. De avancerade beräkningarna bakom kryotpvalutorna förutsätter enorma datorhallar som slukar mängder med elektricitet. I dag står kolkraft för ungefär 40 procent av den globala elproduktionen, så om användningen av bitocoin ökar i världen kommer även koldioxidutsläppen att öka.

Under 2017 gjordes endast 0,03 procent av alla elektroniska betalningar med bitcoin. Men om bitcoins popularitet fortsätter växa i den takt man kan förvänta sig, kommer den ökande elkonsumtionen att leda till så stora koldioxidutsläpp att det så kallade tvågradersmålet överskrids redan om 16 år, enligt en ny amerikansk studie.

Tvågradersmålet är en överenskommelse mellan 176 länder om att begränsa den pågående globala uppvärmningen till två grader, jämfört med medeltemperaturen som rådde under förindustriell tid.

I beräkningarna kring kryptovalutors klimatpåverkan har man utgått från att andelen fossila bränslen i den globala elproduktionen kommer att vara oförändrad under de närmaste decennierna.

Forskarna, som publicerar sina rön i Nature climate change, uppmanar utvecklarna bakom kryptovalutor att göra sitt yttersta för att minska energianvädningen, till exempel genom att utveckla smartare algoritmer.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor