Rekordvarma hav 2020

Merparten av överskottsvärmen från den ökande växthuseffekten tas upp av haven och förra årets havstemperaturer var rekordhöga – en oroande men inte oväntad utveckling.

Publicerad
Flygskam och pandemi minskade de globala utsläppen av växthusgaser 2020. Men havstemperaturerna blev ändå rekordhöga.
Bild: Getty images

Ett forskarteam med 20 deltagare från 13 institutioner världen över har sammanställt data över de temperaturer som rådde i världshavens översta 2000 meter år 2020. Den här sortens mätningar har utförts sedan 1950-talet och trenden är tydlig, temperaturerna ökar. Inte alltid från år till i år men varje nytt decennium har varit varmare än det föregående. År 2019 blev ett rekordår men 2020 blev ännu varmare.

Enligt FN:s klimatpanel IPCC tar haven upp cirka 90 procent av det värmeöverskott som uppstår från våra utsläpp av växthusgaser. Det mildrar effekterna av den globala uppvärmningen. Men den lagrade värmen medför också att eventuella havstemperatursänkningar fördröjs. Även om vi skulle klara de stora klimatmålen kommer de skadliga effekterna från förhöjda havstemperaturer – som smältande polarisar och förändrade väderförhållanden – finnas kvar under en ganska lång period, menar forskarna bakom den nya studien som har publicerats i Advances in atmospheric sciences.

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor