Hus och vägar förstörs när permafrosten tinar

Mellan 30 och 50 procent av infrastukturen i den arktiska regionen riskerar att förstöras till år 2050 på grund av tinande permafrost. Kostnaderna för reparation och underhåll beräknas till hundratals miljarder kronor.

Publicerad
Rött hus med stengrund där ena kortsidan sjunkit ner i marken
Tinande permafrost har här fått huset att sjunka ner i marken.
Bild: Vladimir Romanovsky

Permafrost finns i ungefär en femtedel av landytan på norra halvklotet. I dessa områden, som förutom i Arktis finns i bergsregioner i till exempel Tibet, finns omkring 500 samhällen, minst 120 000 byggnader, 40 000 kilometer vägar och 9 500 kilometer pipelines.

När isen i marken tinar sviktar underlaget som denna infrastruktur stödjer sig på. I en översiktsartikel i Nature Reviews Earth & Environment varnar en grupp forskare för att 70 procent av infrastrukturen finns i riskområden, och att mellan 30 och 50 procent riskerar att förstöras till 2050. Kostnaderna för reparation och underhåll uppskattas till hundratals miljarder kronor.

Övergivet flerfamiljshus med utvändiga skador
Hus i Chersky i Ryssland som delvis förstörts på grund av tinande permafrost. 
Bild: Vladimir Romanovsky

Fler förkastningar och jordskred

Den globala uppvärmningen går snabbare i Arktis än på andra håll och innebär att det så kallade aktiva lagret, det jordlager som ligger ovanpå permafrosten och som tinar på sommaren och fryser på vintern, sträcker sig allt djupare ner i marken. Upptiningen ökar risken för förkastningar och jordskred.

Skadorna syns redan i dag. Ryssland är det land som berörs mest. Närmare 65 procent av Ryssland har permafrost och här bor 90 procent av Arktis totala befolkning. Enligt forskningsrapporten är upp till 80 procent av byggnaderna i vissa ryska städer redan skadade på grund av tinande permafrost.

Skador syns även på andra platser. På den tibetanska högplatån är till exempel nästan en tredjedel av vägarna berörda.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev
Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor