Havsuttrar räddar sjögräsängar

Havsuttrar kan motverka de skadliga effekterna av övergödningen, nya rön visar hur viktiga topprovdjuren är för ekosystemen.

Publicerad

Kaliforniens havsuttrar återhämtar sig.

Havens sjögräsängar är livsviktiga eftersom de fungerar som barnkammare för många fiskarter. Men sjögräsängarna är hotade; den främsta orsaken är övergödningen som medför att sjögräset kvävs av näringsälskande alger. Elkhorn Slough är ett floddelta vid Kaliforniens kust. Här har sjögräsängarna återhämtat sig, trots att vattnet är kraftigt övergött. Sjögräset började återhämta sig när deltat koloniserades av havsuttrar, vilket är förvånande eftersom uttrarna och sjögräset befinner sig i var sin ända av näringskedjan. Ett amerikanskt forskarteam har nu kunnat visa att havsuttrarna utlöste en serie av händelser som i slutändan gynnade sjögräsängarna. Havsuttrarna äter stora mängder krabbor, som i sin tur äter havssniglar. När krabborna minskade i antal, så ökade antalet havssniglar. Det gynnade sjögräsängarna eftersom havssniglarna livnärde sig på algerna som skadade sjögräset.

Händelseförloppet är ett exempel på en så kallad kaskadeffekt, det vill säga, när förändringar på en nivå i näringskedjan sprider sig och påverkar flera andra nivåer. De nya rönen, som är publicerade i tidskriften PNAS, visar att topprovdjur kan utlösa kaskadeffekter, något som ofta föreslagits men som varit svårt att bevisa.

Pälshandeln slog hårt mot havsuttern och arten fridlystes redan 1911. Tack vare omfattande räddningsinsatser har havsuttrarna börjat återhämta sig.

˗ Återhämtningen medför att Kaliforniens havsuttrar sprider sig. Först koloniserade de brunalgsbältena och nu börjar de nå flodmynningarna, säger Brent Hughes vid University of California i Santa Cruz, som deltog i den nya studien. 

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor