”Hjärtinfarkt” var ett slukat batteri

Orden batteri och hjärta i samma mening får nog de flesta att tänka på pacemakern, som på elektrisk väg kan tämja oregelbunden hjärtrytm. Men i Italien användes ett batteri nyligen för att göra det precis motsatta – ett fenomen forskare ännu inte lyckats förklara.

Text Oskar Alex
Publicerad

Forskarna vet ännu inte exakt varför effekten uppstår. En teori är att batteriet interagerar med magsyran och genererar ström som letar sig in i hjärtat.
Bild: Getty Images

En 26-årig fånge ankom akuten på ett sjukhus i Florens med magbesvär. Vid ett EKG visade hjärtrytmen liknande mönster som vid en hjärtinfarkt. Patienten var i övrigt helt utan symtom som bröstsmärta och andnöd, och hade ingen historia av hjärtsjukdom. 

Han hade däremot tidigare diagnosticerats med borderline personlighetssyndrom, som kännetecknas av att ha starka, snabbt växlande känslor och problem att hantera dem.

På röntgenbilder av magen syntes silhuetten av ett vanligt, cylinderformat AA-batteri. Mannen hade avsiktligen svalt batteriet två timmar tidigare, och när det opererats ut återgick hjärtrytmen till det normala. Mannen skrevs ut sex timmar senare.

Teori att batteriet interagerar med magsyran

Det är inte första gången svalda batterier fått hjärtrytmen att spåra ur. Vid de fall som tidigare beskrivits inom forskningslitteraturen har det dock handlat om att svälja fler än ett. År 2012 svalde en man  sex AAA-batterier, och år 2020 svalde en annan man hela 18 AA-batterier (och 13 pennor). Båda hade en historia av psykisk ohälsa.

Den italienska fallrapporten tros därför vara första gången samma fenomen bekräftats med bara ett batteri, skriver forskarna. Däremot är det oklart varför effekten uppstår. En teori är att batteriet interagerar med magsyran och genererar ström som letar sig upp och in i hjärtat.

Fallrapporten publicerades i tidskriften Annals of Internal Medicine.

Text Oskar Alex
Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor