Högaktiv solfläck kommer snart att peka rakt mot jorden

Forskarna följer just nu en solfläck som kopplats till rekordmånga utbrott den senaste tiden. Konsekvenserna kan bli dramatiska när den inom kort vänds mot jorden. 

Publicerad
Några av de senaste solutbrotten, avbildade av Nasa:s solsatellit.
Bild: NASA/SDO

Ett tredje utbrott på solen under ett och samma dygn överraskade nyligen solforskarna. Solfläcken som kopplas till kanonaden vänder sig snart mot jorden. Så eventuella kommande utbrott skulle kunna dränka oss i en ström av högenergetiska partiklar. De processer i solen som ligger bakom solfläckarna tros även ligga bakom solvinden, den partikelstrålning som solen sänder ut.

Aktiva solfläckar frigör stora moln av laddade partiklar från solatmosfären, koronan, som far genom rymden med hastigheter på miljoner kilometer i sekunden. Det kan ta några dygn för molnet att komma till oss, men när partiklarna anländer ger de upphov till störningar i jordens magnetiska fält. Till den behagliga sidan hör imponerande norrskensuppvisningar, som ibland kan ses till och med i södra Sverige. Men den elektriskt laddade partikelströmmen kan även förstöra satelliter och kapa av radiokommunikationer.

Den mest aktiva solfläcken, som döpts till AR 1748, har under en enda vecka legat bakom flera utbrott än alla andra solfläckar på solen under det senaste året. Aktuella bilder på solen går att hitta på sajten spaceweather.com, där också aktiviteten hos AR 1748 kan följas fortlöpande, liksom nio andra solfläckar som för närvarande syns på solytan.  

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor