Annons

Det är svårt att se skillnad på könen hos nyckelpigor. 

Bild: 
Istockphoto

Homosexualitet bland insekter ofta misstag

Samkönade sexuella aktiviteter är förhållandevis vanliga hos insekter och spindlar. Nya rön visar att det ofta beror på att insekterna inte kan skilja mellan hannar och honor.

Annons

Publicerad:

2013-10-24

De är svårt att hitta evolutionära förklaringar till samkönade sexuella aktiviteter hos insekter. Sex kan vara riskabelt, det är lätt att bli uppäten under parningsakten eftersom uppmärksamheten mot omgivningen minskar. Dessutom förbrukar aktiviteterna värdefull energi. Evolutionen borde därför sålla bort sexuella beteenden som inte resulterar i avkomma. Men studier har visat att samkönat sex förekommer hos hundratals olika insekts- och spindelarter.

Ett forskarteam med deltagare från Israel och Schweiz har nu sammanställt forskningsresultat från drygt 100 studier av samkönade sexuella aktiviteter hos hannar av insekter och spindlar. Sammanställningen, som är publicerad i Behavioral ecology and sociobiology, visar att hos många insektsarter har hannarna svårt att skilja mellan honor och hannar. Men eftersom parningstillfällena är så värdefulla, så lönar det sig att chansa. Det förklarar varför beteendena inte har sållats bort av evolutionen, anser forskarna.

En hanne som har parat sig med en hona kan bära med sig honans doft. Det är enligt forskarna en av förklaringarna till att hannar kan misstas för att vara honor. Men hos många insektsarter är hannarna generellt dåliga på att avgöra könet på sina artfränder. De kan till och med ha svårt att känna igen sin egen art. 

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.