”Ingen utsläppsminskning i sikte”

Koldioxidutsläppen ligger kvar på rekordhöga nivåer och ingen minskning är i sikte. Det konstateras i en ny rapport om världens utsläpp.

Publicerad

Förbränningen av fossila bränslen ökar med 1 procent i år jämfört med 2021 enligt Global Carbon Project.
Bild: Getty images

Världens utsläpp av koldioxid väntas i år bli 40,6 miljarder ton, nästan lika mycket som rekordåret 2019 då världen släppte ut 40,9 miljarder ton. Merparten av utsläppen kommer från förbränning av fossila bränslen som ökar med 1 procent i år jämfört med 2021.

Beräkningarna presenteras i en ny vetenskaplig rapport från Global Carbon Project vid det pågående klimatmötet COP27 i Egypten.

Forskarna bakom rapporten ser ”ingen minskning i sikte”. Om utsläppen fortsätter i samma takt är sannolikheten 50 procent att 1,5 gradersstrecket passeras om nio år. Gränsen två grader nås om 30 år om ingenting görs.

Bild: Global Carbon Project

Flygtrafiken ökar efter pandemin

Ökningen av utsläppen från fossila bränslen under 2022 beror främst på att flygtrafiken ökar igen efter nedgången under pandemin.

Kina står för nästan en tredjedel av världens utsläpp. USA står för 14 procent och EU och Indien för ungefär 8 procent vardera. I år väntas både Kina och EU minska sina utsläpp något.

I Kina beror de minskade utsläppen med 0,9 procent främst på nedstängningar på grund av covid-19. I Europa förklaras minskningen med 0,8 procent av energikrisen i spåren av kriget i Ukraina som minskat tillgången på naturgas. Men samtidigt som de totala utsläppen går ner i Europa så ökar utsläppen från kolförbränning med 6,7 procent.

Kol och olja ökar i Indien

De största utsläppsökningarna väntas ske i Indien där ökad användning av kol och olja leder till utsläppsökningar på 6 procent. Även i USA stiger utsläppen med 1,5 procent.

För att vända utvecklingen krävs att utsläppen minskar i samma takt som under pandemiåret 2020.

Ungefär hälften av koldioxidutsläppen absorberas av land och hav. De senaste tio åren har upptagningen ökat men förmågan att ta emot mer koldioxid påverkas av klimatförändringarna.

Ungefär en tiondel av världens totala utsläpp kommer från förändrad markanvändning, främst avskogning. Tre länder står för 58 procent av de markrelaterade utsläppen: Indonesien, Brasilien och Kongo.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor