IPCC: ”Det är nu eller aldrig”

Ny teknik har redan gjort nytta för att minska mängden växthusgaser. Nu hoppas IPCC på att industrin och andra utsläppstunga branscher kan åstadkomma ytterligare teknikkliv.

Publicerad

Det krävs omfattande utsläppsminskningar för att nå målen.
Bild: Getty images

Mellan 2010 och 2019 var de genomsnittliga utsläppen från växthusgaser de högsta i mänsklighetens historia. Sedan dess har ökningen avstannat, men det krävs omedelbara och omfattande utsläppsminskningar inom alla sektorer om vi ska ha en chans att nå 1,5-gradersmålet.

Det framgår av den tredje och sista delrapporten, Att begränsa klimatförändringarna, från FN:s klimatpanel, IPCC. I rapporten läggs lite extra fokus på industrisektorn som i dagsläget orsakar ungefär en fjärdedel av de globala utsläppen av växthusgaser. Att nå netto noll koldioxidutsläpp beskrivs som en utmaning för branschen – men möjligt.

Krävs nya produktionsprocesser

Det senaste decenniet har priset på solceller, vindkraft och batterier minskat med uppemot 85 procent. Energieffektiviteten har dessutom ökat och det sker en skyndsam utbyggnad av förnybar energi.

Framöver framhåller man vikten av nya produktionsprocesser, utsläppssnål el, vätgas samt olika tekniker för att fånga in och lagra koldioxid. IPCC lyfter samtidigt ett varningens finger för avskogning och minskad biologisk mångfald.

Så funkar IPCC:s rapporter

Den globala klimatforskningen utvärderas löpande av FN:s klimatpanel, IPCC. Medverkar gör hundratals forskare från hela världen. Vid det här laget har IPCC sammanställt kunskapsläget sedan 1990.

Den nuvarande och sjätte kunskapsgenomgången, AR6, består av tre omfattande delrapporter samt en syntesrapport. Den första delrapporten, Den naturvetenskapliga grunden, släpptes i somras. Den andra delrapporten i ordningen, Effekter, anpassning och sårbarhet, släpptes i februari. Den rapport som nu har släppts är den sista delrapporten, Att begränsa klimatförändringarna. I oktober kommer den sammanfattande syntesrapporten.

Rapporterna från IPCC uppvisar allt tydligare bevis på att klimatsystemet förändrats, att det beror på mänsklig påverkan och att fortsatt påverkan leder till allt större förändringar.

278 forskare från 65 länder

Också städer kan bli avgörande för att reducera utsläppen. Rapportförfattarna framhåller att man redan ser koldioxidfria och klimatneutrala byggnader i stora delar av världen. Elektrifierade transporter i kombination med gå- och cykelvänliga gator beskrivs som viktiga grundförutsättningar.

– Det är nu eller aldrig om vi vill begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Utan omedelbara och stora utsläppsminskningar inom alla sektorer kommer det att vara omöjligt, säger Jim Skea som är ordförande i IPCC-arbetsgruppen bakom rapporten och som till vardags arbetar som forskare vid Imperial College London.

Överlag bedöms det internationella samarbetet vara en helt avgörande faktor för att begränsa klimatförändringen. Bakom rapporten står 278 forskare från 65 länder. Den innehåller över 18 000 vetenskapliga referenser.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor