Jobbpraktik bäst för kvinnor och yngre

En ny rapport visar att praktik på en arbetsplats har en mätbar effekt. Den varierar dock mellan olika grupper. 

Publicerad

Praktik på en arbetsplats underlättar för en arbetssökande att ta sig in i arbetslivet. De som deltog i en sådan praktik hade två år senare varit arbetslösa i genomsnitt 6 procent kortare tid än en liknande grupp arbetslösa som inte deltagit i någon praktik.

Effekten var tydligast bland kvinnor, yngre personer och de med eftergymnasial utbildning. Sämst utfall gav praktiken bland personer äldre än 50 år och arbetshandikappade. Forskarna menar att det helt enkelt verkar som att yngre och kvinnor verkar mest mottagliga för de positiva effekterna av en arbetsplatspraktik, i form av ökade färdigheter och vidgade kontaktnät.

Det framgår av en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering vid Uppsala universitet.

Forskarna har jämfört över 100 000 arbetslösa individer under perioden 1999–2006, som deltog i minst 30 dagars praktik, med en lika stor grupp arbetssökande med likartad profil.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor