Kvinnor utsätts för övergrepp och trakasserier

Fyra av tio kvinnor har upplevt sexuella trakasserier eller har utsatts för sexuella övergrepp. Majoriteten av alla män tittar på pornografi medan en majoritet av kvinnorna inte gör det.

Publicerad

Resultaten från den största svenska befolkningsstudien av svenska folkets sexuella och reproduktiva hälsa visar på stora skillnader mellan könen. 58 procent av den svenska befolkningen anser att de har ett bra sexliv, men samtidigt säger 42 procent av kvinnorna att de har upplevt sexuella trakasserier och 39 procent att de har blivit utsatta för sexuella övergrepp.

– Det här är den första stora befolkningsundersökningen på området, och resultaten kanske inte förvånar alla, men de är mycket allvarliga ur ett folkhälsoperspektiv. Vi ser att vi långt ifrån nått jämlikhet när det gäller sexuell hälsa, säger Tommy Eriksson, utredare på Folkhälsomyndigheten som arbetat med rapporten.

Stora skillnader mellan män och kvinnor

Av svenska män säger bara var tionde man att de har upplevt sexuella trakasserier eller övergrepp. Skillnaderna mellan könen är större bland unga. Medan en av tio unga män i åldersgruppen 16–29 år har utsatts för sexuella trakasserier och övergrepp har fler än varannan ung kvinna i samma åldersgrupp varit utsatt.

Studien visar också att 70 procent av svenska män tittar på pornografi medan en lika stor andel kvinnor inte gör det. Att använda pornografi är vanligast bland unga personer i åldrarna 16–29 år. 

Skolan har en viktig roll

Enligt Folkhälsomyndigheten spelar skolan en stor roll för att ge kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Trots detta säger bara 19 procent av svenskarna att de är nöjda med den sexualupplysning de fått i skolan.

– Vi får komma ihåg att den undersökta befolkningsgruppen är mellan 16 och 84 år. De äldre hade överhuvudtaget ingen sexualupplysning i skolan och den sexualupplysning som fanns i skolan på 1950-talet var kanske inte särskilt bra. Om du tittar lite närmare ser du att det är just åldersgruppen 16 – 29 år som är mest nöjd, men många är fortfarande missnöjda med den undervisning de trots allt har rätt till, säger Tommy Eriksson.
När svarsresultaten i studien bryts ner i kön och sexuell läggning blir det tydligt att fler män än kvinnor är nöjda med skolans sexualupplysning, och att heterosexuella är mer nöjda än homosexuella.

– Skolan är unik så till vida att man når alla unga i landet under en längre tid. Efter skolan finns det ingen annan arena där du kan nå hela befolkningen. Därför är utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter viktig, säger Tommy Eriksson.

Unik studie av svenska folkets sexuella hälsa

Studien Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige 2017 har utförts av Folkhälsomyndigheten på uppdrag av regering. Studien gjordes genom en enkät till 50 000 svenskar under 2017. Senast en lika stor undersökning om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter gjordes i Sverige var 1996, men eftersom tillvägagångssättet då var annorlunda mot 2017-års studie kan ingen jämförelse göras.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor