Larmet från forskare: Bara sex år kvar att minska utsläppen

För att den globala uppvärmningen ska begränsas till 1,5 grader måste världens länder agera snabbt.

Publicerad

Världen har bara sex år på sig att nå 1,5-gradersmålet om utsläppen fortsätter som i dag, enligt en ny studie.
Bild: Getty images

När Parisavtalet klubbades igenom för snart tio år sedan kom världsledarna överens om att hålla den globala uppvärmningen väl under 2 grader jämfört med förindustriella nivåer, och helst begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. Detta för att minimera effekterna av klimatförändringarna.

En ny studie, publicerad i tidskriften Nature Climate Change, slår fast att fönstret för att nå 1,5-gradersmålet krymper. Robin Lamboll är forskare vid Imperial college London i Storbritannien och en av studiens huvudförfattare:

– Vi uppskattar att vi bara har råd att släppa ut cirka sex års nuvarande utsläpp innan vi sannolikt överskrider denna viktiga referenspunkt för Parisavtalet, säger Robin Lamboll vid en presskonferens.

Kortare tid än förväntat

Nettomängden koldioxid som kan släppas ut utan att överskrida en viss uppvärmningströskel brukar kallas för den återstående kolbudgeten. Att beräkna denna är förenat med osäkerheter, men enligt den nya studien har världens länder kortare tid på sig än förväntat att minska utsläppen.

Forskargruppen betonar samtidigt att deras resultat ligger i linje med rapporterna från FN:s klimatpanel IPCC, och de nya beräkningarna har utförts av samma personer. Forskarna beskriver därför de nya resultaten som en uppdatering.

Hoppas på åtgärder

Att utsläppsfönstret minskar har huvudsakligen två förklaringar, menar författarna.

– Dels fortsätter koldioxidutsläppen och dels har vi fått en förbättrad förståelse för atmosfärsfysik, säger Robin Lamboll.

Forskargruppen har bland annat reviderat siffran för hur aerosolpartiklar påverkar den globala uppvärmningen. Robin Lamboll säger att han hoppas att världens regeringar tar till sig av studien, och gör vad de kan för att snabbt minska utsläppen.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor