Mera biobränslen i jordbruket

Sveriges lantbrukare använder allt mer biobränslen för uppvärmning av jordbruksfastigheterna. Men diesel fortsätter att dominera som drivmedel.

Publicerad
Oljeförbrukningen inom jordbruket minskar eftersom allt fler lantbrukare väljer att värma ladugårdarna med biobränslen
Bild: istock

Oljeförbrukningen vid uppvärmning av ekonomibyggnader – som stall och maskinhallar – har minskat med 31procent sedan 2002. Under samma period har uppvärmning med träflis, bark och sågspån mer än fördubblats.

När det gäller drivmedel så fortsätter de fossila bränslena att dominera. Bensinförbrukningen har visserligen minskat, men så har även användandet av biobränslet E85. Diesel är det vanligaste drivmedlet för jordbruksmaskinerna och förbrukningen har i det närmaste varit oförändrad under det senaste decenniet.

Källa: Energimyndigheten.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor