Annons

Global statistik över hunger

Andelen hungrande i världen har minskat stadigt sedan 1990. 

Bild: 
Global hunger index 2013

Minskad hunger i världen

Sedan 1990-talet svälter en allt mindre del av världens befolkning. Men i framför allt södra Afrika är svält fortfarande ett stort problem.

Annons

Publicerad:

2013-10-23

Allt färre svälter, och länder som Angola, Bangladesh, Etiopien, Thailand och Vietnam har gjort stora framsteg de senaste decennierna. Det är framför allt i södra och sydöstra Asien som hungern har minskat mest dramatiskt sedan 1990-talet.

Men fortfarande lever 870 miljoner människor i svält. Det är drygt 12 procent av världens befolkning, enligt årets Global hunger index. Där mäts varje år andelen av befolkningen som är undernärd, andelen underviktiga barn och spädbarnsdödligheten, vilket tillsammans utgör ett mått på hungern i ett land.

I 19 länder är svält ett alarmerande problem Det handlar framför allt om länder i Afrika söder om Sahara. Mest alarmerande är situationen i Burundi och Eritrea samt på Comorerna utanför Östafrika.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.