Möt F&F på Vetenskapsfestivalen

Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg är en mötesplats för kunskap, inspiration och nya perspektiv som arrangeras årligen. Forskning & Framstegs chefredaktör Jonas Mattsson är på plats för att moderera två samtal. Varmt välkomna!

Publicerad

Med utgångspunkt i vad mänskligheten hittills lyckats förstå om den värld vi lever i, samtalar Anders Ynnerman, professor i vetenskaplig visualisering, och Susanne Aalto, professor i radioastronomi, om de gränser i tid och rum som naturens lagar och människans förmåga sätter för mänskligt vetande. Samtalet kommer också att reflektera över grundläggande förutsättningar för liv och vårt sökande efter liv på andra platser i universum. Vilka framtida landvinningar kan förflytta gränserna som i dag uppfattas som oflyttbara?

Vad är det egentligen som händer när vi tänker? Hur kan mänsklig intelligens och mänskligt medvetande uppstå ur livlösa beståndsdelar som atomer och elementarpartiklar? Kognitionsvetaren Peter Gärdenfors och matematikern Olle Häggström resonerar kring dessa eviga frågor, som i dag har kommit att ställas på sin spets med den accelererande utvecklingen inom artificiell intelligens, AI. Kan framtida AI komma att matcha eller rentav övertrumfa den mänskliga tankeförmågan, och vad skulle det i så fall betyda för våra framtidsutsikter och synen på oss själva?

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 nummer om året och dagliga nyheter på webben med vetenskapligt grundad kunskap.

Beställ idag
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor