Annons

Forskarna har delat in musikgenrerna i fem kategorier: intensiv (rock, punk och heavy metal), opretentiös (pop, och country), sofistikerad (jazz och klassiskt), samtida (rap, soul/r'n'b, funk och reggae) och mjuk (electronica, världsmusik och new age).

Bild: 
Grafiken bygger på "Music through the ages" i Journal of personality and social psychology, 2013.

Musiksmaken svänger genom hela livet

Så styr kraven i olika livsskeden vad vi lyssnar på.

Annons

Publicerad:

2014-02-04

Även om musik är viktigast i tonåren för de flesta av oss så spelar den inte alls ut sin roll senare i livet. Medan 18-åringar lyssnar på musik i medeltal 25 timmar i veckan, så hör 58-åringar i snitt aktivt på musik i 12 timmar per vecka. Det visar en studie vid University of Cambridge, Storbritannien, där man genom webbenkäter undersökt musikvanor hos tusentals individer. I den största delstudien har man fått en kvarts miljon personer i olika åldrar att beskriva sin musiksmak, data som sedan använts för att studera hur våra lyssningspreferenser förändras genom livet. I sin analys diskuterar forskarna bland annat hur musiksmaken påverkas av de utmaningar vi har i olika livsskeden.

Så kopplas till exempel ungdomens (12–19 år) frigörelse och identitetsskapande till förkärleken för "intensiv" musik som punk och heavy metal, medan den unga vuxnas (20-39 år) relationsskapande gör "samtida" genrer som som soul och r'n'b lämpliga, och den medelålders (40–65 år) fokus på karriär och upprätthållande av nära relationer bäddar för de mer "sofistikerade" jazzens och klassiska musiken, samt den "opretentiösa" countryn.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.