Nytt växtlabb simulerar varmare klimat

Sveriges Lantbruksuniversitet får ett nytt avancerat växtlabb där olika klimat kan simuleras.

Publicerad
I klimatkammaren kan led-ljuset styras i olika färger.
Bild: SLU

Vad kan vi odla när Sverige får ett fuktigare och varmare klimat? Det är en av de frågor som ska besvaras i det nya växtlabbet vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, i Alnarp.

På fackspråk kallas labbet med sina 24 växtkamrar för en biotron. Genom att reglera temperatur, luftfuktighet, koldioxidhalt och ljusförhållanden går det att efterlikna odlingsförhållanden på olika platser i världen.

Det går också att simulera klimatförändringar.

– Vi kommer bland annat att studera både nya växter och nya sorter av befintliga växter som kan odlas i Sverige vid ett varmare och fuktigare klimat, säger Tomas Österman, forskningssekreterare vid SLU.

Klimatförändringarna innebär också att det kommer in nya växtsjukdomar och skadeinsekter. Även dessa kan forskarna undersöka i de nya växtkamrarna.

Den nya biotronen, som kostat 90 miljoner att bygga, blir den mest moderna i norra Europa och ersätter den tidigare som varit i bruk sedan 1979.

Helt nytt är möjligheten att styra ljuset väldigt exakt med hjälp av led-lampor. Därmed går det att härma solljusets spektrum på olika breddgrader.

Ljusets färg kan påverka till exempel hur snabbt en växt gror.

– Vi får helt nya möjligheter att undersöka hur ljuset påverkar hur växterna utvecklas, säger Tomas Österman. 

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor