Papporna osynliggörs på MVC

Ny avhandling visar på brister i föräldrabemötandet på Mödravårdcentralen.  

Publicerad

Bild: iStock

Många nyblivna pappor upplever att deras psykiska hälsa helt glöms bort, det skriver barnsjuksköterskan Margareta Widarsson i en ny avhandling om föräldraskap bland heterosexuella par. Margareta Widarsson tror att problemet beror på en förlegad inställning hos de anställda på mödravårdscentralerna. Stora delar av yrkeskåren tycker inte att psykiska besvär hos mammans partner hör till deras arbetsuppgifter.
– Det är naturligt att barnmorskor fokuserar mest på den kropp som barnet ligger i, men det är fel när det blir helt på bekostnad av partnern, säger hon. 

Det är inte bara ett könsstereotypt tankesätt kring graviditet och föräldraskap som skapar ojämställdhet. Tidsbrist är en annan förklaring enligt Margareta Widarsson.
Även efter förlossningen fortsätter mamman och pappan att behandlas olika. Mammans psykiska tillstånd kartläggs av barnavårdscentralen upp till åtta veckor efter förlossningen, men någon motsvarande undersökning görs inte av pappan. Många av papporna som har medverkat i studien upplever att de glömmer bort sina egna behov eftersom de fokuserar på mamman.

Av studiens deltagare svarade 8,7 procent av männen och 16,5 procent av kvinnorna att de kände sig deprimerade. Enligt en liknande studie vid Karolinska institutet 2013 kände sig 15 procent av nyblivna pappor deprimerade, en siffra i nivå med mammornas.
– Omhändertagandet av föräldrar måste utökas och individanpassas. Vissa har större behov än andra, oberoende av kön, säger Margareta Widarsson.
Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor