Annons

Befruktning av ägg i laboratoriemiljö, IVF

Ett ägg befruktas i laboratoriemiljö.

Bild: 
istockphoto

Provrörsbarn allt friskare

Annons

Publicerad:

2015-01-29

Barn som föds med provrörsbefruktning, så kallad in vitro-fertilisering (IVF), blir allt friskare. Risk för förtidig födsel, låg födelsevikt och fosterdöd har minskat kraftigt de senaste 20 åren. Det visar en stor nordisk studie av drygt 92 000 barn som fötts med hjälp av IVF sedan 1988.

De främsta förklaringarna är enligt forskarna att erfarenheten har ökat på klinikerna, samt att man har lyckats minska antalet tvillingfödslar. Dessutom erbjuds i dag IVF även till personer med relativt god reproduktiv hälsa, vilket anses vara ytterligare en anledning till att friskare barn föds. Studien, som har publicerats i tidskriften Human Reproduction, genomfördes i Sverige, Norge, Danmark samt Finland och är unik i sitt slag genom att den innefattar ett så stort antal barn i flera länder. 

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.