Så kan chefen minska skuldkänslor när kollegor sägs upp

Uppsagda måste få bättre stöd i omställningen. Då minskar det så kallade överlevarsyndromet hos de som är kvar, enligt forskare vid Handelshögskolan i Stockholm.

Publicerad

Många känner skuld när kollegor sägs upp från en arbetsplats. Chefens insatser för att hjälpa den uppsagda vidare påverkar alla inblandade.
Bild: Getty Images

Många sägs upp i coronatider. De som blir kvar på arbetsplatsen kan drabbas av något som kallas survivor syndrome eller överlevarsyndrom. Det kan leda till att personal blir mindre effektiva och mindre motiverade att arbeta. De känner skuld mot uppsagda kollegor och är själva rädda för att behöva sluta inom en snar framtid. I värsta fall kan det här socialpsykologiska fenomenet leda till att människor själva väljer att säga upp sig, enligt Whiley Wakeman, docent vid Institutionen Företagande och Ledning, Handelshögskolan i Stockholm.

I en ny artikel, Why breaking up shouldn’t be so hard (se fakta), pekar han på olika sätt som arbetsgivare kan minska risken för överlevarsyndrom. Om den uppsagda personalen kommer vidare på ett bra sätt, minskar skulden och den psykiska pressen för dem som är kvar.

– Vi har en del stöd för människor som förlorar jobbet i Sverige, men jag tror att även arbetsgivare skulle kunna göra mer. Det behövs mer mingel – mer aktivitet och kreativitet, även om det är svårt just nu under pandemin.

Arbetsgivare kan hjälpa personal vidare

Ingen känner personalen bättre än tidigare arbetsgivare, är utgångspunkten i Whiley Wakemans resonemang. Arbetsgivare kan hålla utkik efter möjliga nya vägar för sina tidigare medarbetare och aktivera sina kontakter i tid. Utöver det kan arbetsgivare koordinera omställningen och vidareutbilda sina före detta anställda inför nästa jobb. Detta kan göras vid sidan av andra trygghetssystem, som Trygghetsrådet och Arbetsförmedlingen. Stöd ska inte bara ges genom rekommendationsbrev, utan även direkt, enligt Wiley Wakeman.

– Personalen behöver få höra att de har kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden. Den typen av psykologiskt stöd är oerhört viktigt att ge. Det kan spela stor roll för dem i den fortsatta karriären.

SAS och Sophiahemmet 

Ett exempel som Wiley Wakeman lyfter fram där arbetsgivare har tagit ett stort ansvar för permitterad personal är SAS. Företaget bidrog till att kabinpersonal i början av coronakrisen skolades om till vårdbiträden på Sophiahemmet, ett privat sjukhus som drivs av en ideell förening. Enligt Wiley Wakeman förenklades processen av personliga kontakter inom styrelserna som såg både potentialen hos SAS personal och behoven i vården.

– Koordineringen gick väldigt smidigt mellan SAS och Sophiahemmet. Det förenklade omställningen för personalen. 

Ett internationellt exempel är taxiföretaget Uber, vars anställda fick hoppa in i arbete inom Amazons online-försäljning som ökat stort under coronapandemin.

– Fler sådana initiativ kan tas av arbetsgivare. De har många kontakter med varandra som de skulle kunna dra nytta av, säger Wiley Wakeman.

Sweden through the crisis

Artikeln Why breaking up shouldn’t be so hard är ett kapitel ur den kommande boken ”Sweden through the crisis” med flera forskningsartiklar från Handelshögskolan i Stockholm.

Nya kapitel/artiklar ur den publiceras fortlöpande på webben.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor