Enkla jobb ingen enkel väg till integration

Ett ”enkelt jobb” leder sällan vidare till mer kvalificerade arbeten för den med utländsk akademisk examen. Det visar en av rapporterna i ett stort forskningprojekt om integration.

Publicerad
Även efter att examen har godkänts i Sverige, har utländska akademiker svårt att få annat än så kallade enklare jobb.
Bild: Getty images

Utländska akademiker som får sina utbildningar erkända och examina ”översatta” till svenska förhållanden av Universitets- och högskolerådet, UHR, får lättare jobb och något högre lön. Det visar en forskningsrapport, som Andrey Tibajev, vid Linköpings universitet, står bakom. Han tycker att effekten är relativt stor.

– Att utfärda de här utlåtandena är en billig åtgärd jämfört med många andra etableringsinsatser, kommenterade han när rapporten släpptes.

Men erkännandet leder främst till okvalificerade arbeten. För att personer med utländsk examen ska få jobb som matchar deras utbildning krävs det fler insatser från samhället. Ett bättre system för validering av reell kompetens kan vara ett sätt, enligt Andey Tibajev.

 

Hård konkurrens om enkla jobb

Rapporten ingår i en satsning på forskning om integration från Studieförbundet Näringsliv och samhälle, SNS. I en annan av rapporterna har Mats Hammarstedt, professor i nationalekonomi vid Linnéuniversitet, lett studier om okvalificerade arbeten och språkets betydelse för integration. Dessa så kallade enkla jobb kan till exempel vara inom snabbmatsrestauranger eller lokalvård, och är inte lika vanliga i Sverige som i andra länder – enbart cirka fem procent av alla jobb på arbetsmarknaden räknas till kategorin.

Samtidigt beskrivs enkla jobb som en möjlig väg in på arbetsmarknaden för utrikesfödda, inte minst i den politiska debatten.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Men jobben är svåra att få på grund av hög konkurrens, och de leder mycket sällan vidare till mer kvalificerade arbeten, visar forskningsresultaten.

– Erfarenheter från enkla jobb verkar inte räknas som särskilt meriterande. Därför behöver enkla jobb kombineras med utbildning och andra åtgärder, för att människor ska komma vidare, säger Mats Hammarstedt.

Ingen fördel med avslutade SFI-studier

Forskarna har också genomfört ett experiment med fiktiva jobbansökningar från flyktinginvandrare från Syrien – utan att få belägg för att tidigare erfarenhet av enkla jobb eller avklarad SFI ger några fördelar i konkurrensen om de enkla jobben. För männen ledde enbart fem procent av alla ansökningar till intervju – oavsett avslutad SFI-kurs.

– Vi tror att det är viktigt att utveckla SFI, så att arbetsgivarna känner högre tillit till utbildningen, säger Mats Hammarstedt.

Kvinnorna i experimentet kallades till intervju i tio procent av fallen, vilket fortfarande är ett lågt resultat, även om det är bättre än männens.

– De låga svarsfrekvenserna understryker kanske den diskriminering som andra fältexperiment visar, säger Mats Hammarstedt.

Viktigt för barn att lära sig svenska tidigt

Flera forskningsrapporter i projektet slår fast hur viktiga förskolan och skolan är för integrationen. Ju tidigare barn får tillgodogöra sig värdlandets språk, desto bättre resultat får de i framtiden – vilket i nästa steg ökar möjligheterna att få ett arbete. En studie från Norge visar att barn från ett socioekonomiskt utsatt område som gick i förskola förbättrade sina senare studieresultat.

– Vi ser att det blir skillnad om ett barn lär sig norska vid fyra års ålder jämfört med vid sex års ålder, säger Nina Drange, forskare vid The Ragnar Frisch centre for economic research och Statistisk sentralbyrå Norge.

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor