Annons

Genom att sätta streckkoder på myror lyckades forskare följa enskilda myrors rörelser i en stor koloni. 

Bild: 
Timothée Brütsch

Så klarar myror farliga smittor

När ett myrsamhälle drabbas av en farlig smitta förändras myrornas sociala mönster. De delar upp sig i grupper som har olika uppgifter och lite kontakt med varandra. På så sätt minskas risken för smittspridning inom kolonin.

Med hjälp av avancerad kamerateknik har ett forskarteam med deltagare från Österrike och Schweiz lyckats studera enskilda beteenden hos tusentals svartmyror.

Det finns två tydliga grupperingar hos arbetarna i myrornas kolonier. De yngre arbetarna stannar inne och sköter om larverna och drottningen medan de äldre ger sig ut och samlar ihop mat till kolonin. Dessa myror löper störst risk att smittas av patogener som bakterier, virus och mögelsvampar.

Forskarna kunde visa att om en smitta drabbar en koloni så förändras dess sociala mönster. Bland annat minskar kontakten mellan de äldre och de yngre arbetarmyrorna. Det minskar i sin tur risken att de mest värdefulla myrorna, de unga och drottningarna, blir allvarligt sjuka.

Forskarna höll myrsamhällen i lådor med glaslock. Kameror kopplade till datorer fotade myrorna genom glaslocken två gånger per sekund under försökens gång. Myrorna hade klisterlappar med streckkoder på sina ryggar. På så sätt kunde datorerna identifiera och analysera rörelsemönstren hos enskilda myror i kolonierna.

Forskarna smittade hälften av kolonierna som ingick i experimentet med en mögelsvamp. De kunde mäta hur pass smittade de enskilda myrorna blev av mögelsvampen. Det visade sig att de sociala förändringar som äger rum i smittade kolonier medför att färre myror blev allvarligt smittade – men fler blir lindrigt smittade, inklusive unga och drottningar. Forskarna, som har publicerat sina rön i Science, menar att det hela fungerar som en vaccinering; myror som blir lindrigt sjuka utvecklar en resistans mot patogenen i fråga.

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

Dela artikeln:

TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR NYFIKEN PÅ ALLVAR
11 nummer 859 kr
2 nummer 99 kr
Du vet väl att du kan läsa Forskning & Framsteg i din läsplatta? Ladda ned appen från App Store eller Google Play. (Läsplatteutgåvan ingår i alla prenumerationer.)

Lägg till kommentar