Segregerad skola påverkar framtida relationer

Elever med utländsk bakgrund som har skolkamrater från samma region, gifter sig i vuxen ålder oftare med någon från samma ursprungsland. Det är dessutom vanligare att de blir kollegor med andra från samma region, visar ny forskning.

Publicerad
Sannolikheten att en person med invandrarbakgrund väljer partner från samma ursprungsregion ökar om hen under skoltiden haft en hög andel skolkamrater från den regionen. 
Bild: Getty Images

En skolas elevsammansättning påverkar elevernas framtid på flera sätt. Det kommer Debbie Lau fram till i en ny doktorsavhandling vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

När andelen skolkamrater från samma ursprungsregion ökar, ökar även sannolikheten att de väljer framtida partner från samma region. Även sannolikheten att framtida kolleger kommer från samma land ökar, visar hennes statistiska analys.

– Mångfald i skolan är därför ett viktigt verktyg för att minska segregationen, säger Debbie Lau.

Sambandet att välja partner från samma ursprungsland blir än mer markant för andra generationens invandrare, alltså elever födda i Sverige av föräldrar födda utomlands. Den delen av resultatet förvånade Debbie Lau, då de borde vara mer integrerade i det svenska samhället. Varför det är så svarar studien inte på.

– Det vore intressant att forska vidare på.

Minskad segregation börjar i skolan

Avhandlingens resultat är relevant för framtida politiska prioriteringar och beslut, anser Debbie Lau.

– Om beslutsfattare tycker att det är fel med en segregerad arbetsmarknad, till exempel, vet de nu att det går att minska detta med insatser redan på skolnivå. Det är viktigt att förstå dessa samband.

Avhandlingen visar också att, till skillnad från elever med utländsk bakgrund, påverkades elever med svensk bakgrund inte av skolsegregationen i sitt framtida val av partner. Oavsett vilken skola de gått väljer de en svensk partner i 91,4 procent av fallen.

Skolsegregation i Sverige

I sin doktorsavhandling Empirical essays on Education and Health Policy Evaluation vid Institutionen för nationalekonomi med statistik vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet, undersöker Debbie Lau i tre fristående studier olika orsakssamband i utbildnings- och hälsopolitik.

Avhandlingens första studie, som handlar om skolsegregationen i Sverige, visar att sannolikheten för att få en partner från samma ursprungsregion ökar med över 7 procent när andelen skolkamrater med samma ursprung ökar med en ”standardavvikelse” – en enhet inom modellen som möjliggör jämförelsen. Sannolikheten att få kollegor från samma ursprungsregion ökar med över 12 procent.

I studien ingår samtliga elever i Sverige som gick ut årskurs nio mellan år 1988 och år 2000, sammanlagt 1.310.330 elever från 1.588 skolor. Deras arbetsförhållanden och partnerskap studerades 15 år efter att de gått ut årskurs nio.

Källa: Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Debbie Lau.

 

 

 

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor