Skolresultaten vänder

Fjärdeklassarna har blivit bättre i matematik, och åttondeklassarna har blivit bättre i både matematik och naturvetenskap, enligt nya data från TIMSS 2015.

Publicerad
Svenska åttondeklassares resultat i matematik, år 1995–2015. 
Bild: Skolverket, TIMSS 2015

Den negativa resultatutvecklingen i skolan har brutits, rapporterar Skolverket. ”De genomsnittliga resultaten i matematik och naturvetenskap i årskurs 8 är högre än förra gången TIMSS genomfördes och tillbaka på 2003 års nivå. Resultaten är dock fortfarande lägre än 1995 års nivå.”

Samtidigt är svenska åttondeklassare fortfarande sämre än åttondeklassarna i våra tre grannländer, och svenska elever presterar under genomsnittet i matematik för EU- och OECD-länderna.

Elever som nyligen anlänt till Sverige ingår inte i studien.

TIMSS står för ”Trends in international mathematics and science study”, och genomförs vart fjärde år. I senaste studien deltog 580 000 elever i 57 länder.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor