Svenskt instrument för att minska barnadödlighet vinner prestigefullt pris

Ett enda enkelt instrument räcker för att mäta nyfödda barns vikt, längd och temperatur. Det drivs av solenergi och kräver därför inga batterier vilket är en fördel i fattiga byar i Indien.

Publicerad
Med ASHA-instrumentet kan man mäta vikt, längd och temperatur. Hälsoarbetarna besöker nyfödda barn varje vecka, i upp till tio veckor för att följa barnets mående.

Instrumentet som väger och mäter är Peter Alwins masterprojekt i produktdesign vid Umeå universitet, och är tänkt att användas för att förenkla arbetet för hälsoarbetare i Indien.  

– När jag visade den var hälsoarbetarnas reaktion positiv, säger han. 

Peter Alwin ville skapa något som kunde hjälpa människor och att göra det i Indien låg nära till hands eftersom han kommer därifrån. Dessutom är barnadödligheten för barn under fem år bland den högsta i världen. 

Döpt efter Indiens hälsoarbetare

Instrumentet har fått namnet ASHA (accredited social health activist), uppkallat efter de hälsoarbetare som har inspirerat till det. Hälsoarbetarnas roll är att förbättra hälsan bland de fattiga på landsbygden, bland annat genom återkommande besök i hemmet till familjer med nyfödda barn. De har en grundläggande utbildning, men kan ofta varken läsa eller skriva. Instrumentet är därför lättanvänt och resultaten går enkelt att läsa av på en display. 

– De nyfödda barnen får sedan en personlig filt med födelsevikten skriven på. Hälsoarbetarna skriver sedan på filten varje gång barnet mäts och vägs.  

Filt med förtryckta vikt- och längdkurvor

Filten är tänkt att fungera tillsammans med instrumentet. Den har förtryckta vikt- och längdkurvor att jämföra barnets siffror med, och det är tydligt markerat när barnet riskerar att närma sig undervikt. Tillväxtkurvorna är framtagna av Världshälsoorganisation, WHO. Ett nyfött barn som väger under 2,5 kilo bedöms som underviktigt. 

Nästa steg i Peter Alwins arbete är skapa en förbättrad prototyp. Det behövs mer efterforskning eftersom Peter Alwin baserade sitt första instrument på de behov han identifierade i byar han besökte i västra Indien. Det kan finnas variationer i landet som bör räknas in.

Med ASHA vinner Peter Alwin den nationella delen av James Dyson award, en internationell designtävling som fokuserar på problemlösning. Prissumman är på 22 000 kronor, och han har nu en chans att representera Sverige i den internationella versionen av tävlingen.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor