Ögonrörelser kan bota barns ptsd

Bara några timmars behandling räckte för att bota barns posttraumatiska stress.

Publicerad

Tidigare har man sett att ögonrörelseterapi, emdr, och kognitiv beteendeterapi, kbt, kan fungera för att behandla posttraumatisk stress, ptsd, hos vuxna. I sina riktlinjer bedömer dock Socialstyrelsen det vetenskapliga underlaget som otillräckligt till begränsat, men att det finns god klinisk erfarenhet av ögonrörelseterapi vid ptsd. På ett internationellt plan så rekommenderar WHO ögonrörelseterapi vid ptsd för vuxna medan forskningsunderlaget för unga bedömts som mer begränsat.

I ögonrörelseterapin fokuserar patienten på behandlarens finger som rör sig fram och tillbaka framför ögonen samtidigt som det traumatiska minnet aktiveras, något som tycks neutralisera minnet.

I ett försök med 103 stycken 8–18-åringar som varit med om trauman har nu nederländska och svenska forskare, vid Lunds universitet, visat att metoderna fungerar för unga. 43 fick ögonrörelseterapi, 42 fick kbt och 18 ingick i en kontrollgrupp på så kallad väntelista.

Barnen fick upp till sex behandlingstillfällen på 45 minuter var för att avhjälpa den posttraumatiska stressen. Både emdr och kbt gav liknande resultat, men de barn som fick emdr behövde mindre tid med sin terapeut – sammanlagt 140 minuter vid emdr jämfört med 227 minuter vid kbt.

Resultaten har publicerats i The Journal of Child Psychology and Psychiatry. I en kommentar påpekar forskarna att behandlingarna kan vara till nytta för många av de flyktingbarn som bär på trauman. Ungefär 16 procent av barn som utsätts för trauman drabbas av ptsd.

Artikeln har uppdaterats kl 9:40 20170818.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor