Ungdomar rör sig mindre

Mellan år 2000 och år 2017 minskade den fysiska aktiviteten med över 25 procent för 14-åriga barn.

Publicerad

I sex skolor i tre medelklassområden i Sverige har barn i åldrarna 8, 11 och 14 år utrustats med stegräknare som har mätt deras vardagsaktivitet. Detta skedde år 2000 och sedan på nytt år 2017. Nu har forskare vid Göteborgs universitet analyserat mätningarna.

De yngsta barnen rörde sig ungefär lika mycket år 2017 som år 2000, men för de äldre barnen hade aktiviteten avtagit. Hos 11-åringarna minskade antalet steg med 12 procent. Bland 14-åringarna var minskningen ännu mer påtaglig: Flickorna rörde sig 24 procent mindre och pojkarna 30 procent mindre jämfört med år 2000.

Forskarna misstänker att den ökande skärmtiden ligger bakom förändringen.

Studien bygger på data om nästan 900 barns rörelser, och har publicerats i Acta Paediatrica.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor