Sverigedemokratiska väljare splittrade i synen på invandrare

Merparten av Sverigedemokraternas sympatisörer är inte främlingsfientliga utan vill minska invandringen, medan drygt 40 procent uppvisar främlingsfientliga attityder. Det framgår av en ny forskningsstudie.

Publicerad

Även om Sverigedemokraternas väljare överlag vill ha mindre invandring så finns det två grupper bland sympatisörerna. Det visar en forskningsrapport från Institutet för framtidsstudier

Forskarna, som betecknar Sverigedemokraterna som ett högerradikalt parti, menar att en grupp på 43 procent kan beskrivas som främlingsfientliga (”xenofoba”), medan en större grupp på 57 procent även den vill minska invandringen, men ”utan att hysa djupare liggande antipatier gentemot invandrare”. 

Detta har undersökts utifrån en enkätfråga om i vilken grad man håller med om eller tar avstånd från påståendet: ”Jag vill inte få en invandrare ingift i familjen”.

Dessa två grupper av sympatisörer har även helt olika syn på andra frågor. Den mer främlingsfientliga falangen är även mer benägna att hålla med om påståenden som att vissa folkslag är mer intelligenta och föredrar även i långt högre grad infödda svenskar som grannar. 

Däremot skiljde sig inte grupperna nämnvärt vad gäller saker som handlar om förtroende för politiker eller media – båda grupperna har ungefär lika stor misstro. De skiljer sig dock i hur de ser på svenskhet. Den främlingsfientliga falangen betonar att man ska ha svenska föräldrar för att kunna vara svensk – och de har även lägre tillit till personer från Östeuropa eller Mellanöstern. Denna mindre grupp av främlingsfientliga sympatisörer bedöms av forskarna som mer trogna sitt parti: ”De säger i något högre grad att de inte skulle rösta alls om de inte hade möjlighet att rösta på Sverigedemokraterna”, skriver forskarna. 

Analysen bygger på en enkät från våren 2018 med över 3 500 svarande. Studien är genomförd under våren 2018.

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor