Så kommer de att rösta

Humanister är vänster och ekonomer höger – jodå, denna schablonbild stämmer faktiskt med den senaste forskningen.

Publicerad

Inte bara utbildningsnivå spelar roll för politiska attityder, även utbildningsinriktning har ett tydligt samband med partival och ideologi. Människor som har studerat ekonomi tenderar att vara mer höger, medan humanister är något mer vänster. Överlag tenderar de som har utbildat sig för att arbeta med människor att vara något mer vänsterinriktade, medan ekonomer och tekniker är mer högerinriktade.

Det framgår av en analys av data från SOM-undersökningarna från åren 2001–2016, som har genomförts av Erik Vestin, statsvetare vid Göteborgs universitet:

– Detta kan hänga ihop med den bild som finns av olika utbildningar, och det kan bli självuppfyllande profetior. Om man har vänstersympatier från början kanske man söker sig till utbildningar där man tror sig känna sig hemma.

– Det kan även gälla ekonomutbildningarna, fortsätter han, där många studenter också förmodligen siktar på fina positioner inom näringslivet. Då är det väl inte annat att vänta att man intar en mer skeptisk hållning till det offentligas makt.

Finns det andra faktorer som kan påverka dessa samband?

– Ja, jag hoppas kunna gå vidare och se hur till exempel kön och ekonomi påverkar detta. I nuläget bygger analysen på utbildningsinriktning, generation och politiska attityder. Men säkert finns det aspekter av självselektion i detta, till exempel står ju kvinnor överlag generellt längre till vänster och fler kvinnor läser humaniora jämfört med de tekniska utbildningarna.

En jämförelse mellan olika generationer visar att det finns en stor skillnad framför allt bland de som har studerat humaniora, där äldre står till höger medan yngre står till vänster. Framför allt står humanister födda på 1980-talet långt till vänster.

Resultaten är publicerade i SOM-institutets årliga forskarantologi Larmar och gör sig till.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor